Risk Analizi Ve Risk Mühendisliği;

İyi bir sigortacı; riski görünce tanıyabilmeli, sigortalısının içinde bulunduğu risk durumu ile ilgili olarak, dünya örnekleri ile karşılaştırarak güncel önermeler yapabilmeli ve bunları sigortalısını tanıyarak, sigorta poliçeleri ile tarif edip, ne bol ne de dar poliçeler ile teminat altına alabilmeli

Sigortalısı için optimum yani en uygun çözümü önerebilmesi gerekir.

Yani, tüm sigorta branşları için; yeterli poliçe önermelerini yapabilmek için temel uzmanlık konusu olan riski doğru tanıyıp yorumlama, bizim uzmanlık konumuz bu yani risk mühendisliği ve risk analizidir.

Ve bunu tüm branşlarda ev-işyeri-araç-tekne-inşaat sigortaları-makine sigortaları vb. ayrı ayrı uygularız.